Haberler
E-Posta Listesi
Online Randevu
Bize Ulasin
Online Randevu
Ýnsan Kaynaklarý

Ýnsan Kaynaklarý Politikamýz

Politikalarýmýz: Þirket amaçlarýnýn gerçekleþmesi için insan unsurunun belirleyiciliðine inanarak insan kaynaklarý politikamýzý “önce insan” diyerek oluþturmaya çalýþýyoruz.

Bu çerçevede olmak üzere, insan kaynaklarý temel politikamýz,çalýþanlarýmýzýn geliþmelerine fýrsat ve katký saðlayan sistem ve uygulamalarla, onlarýn motivasyonlarý, iþ tatmini ve mutluluklarý ile birlikte verimliliði arttýrmaktýr.

9 + 8 = Lütfen toplama iþleminin sonucunu yazýnýz.
Online Randevu
Arama
Döviz Kurları
  • usd Dolar Alis: TL
  •         Dolar Satis: TL
  • euro Euro Alis: TL
  •         Euro Satis: TL
Anket
  • Web sitemizi nasıl buldunuz?
  • Güzel
  • Beğenmedim
  • Geliştirilebilir
  • Kötü